https://wedding.qqpictures.asia/wp-content/uploads/2017/02/cropped-unnamed.png

Wedding
Photography and
Videography

We're capturing the best moment on film, while each
time presenting a unique standpoint

We are

Wedding Film Makers

aw

Phóng sự ngày cuới

aw2

1 buổi quay rước dâu

1 buổi quay tiệc cưới tại nhà hàng

Tùy diễn biến của tiệc sẽ có độ dài video khác nhau

Từ 3 phút trở lên

Sau hôn lễ 2 tuần bạn sẽ nhận được video siêu đẹp

cùng 1 USB chứ video cưới

8.000.000 VNĐ + 9.6% sale tax

Video Pre Wedding

aw2

1 hour of shot time

1 location of your choice

Online 30-day gallery of 10-20+ fully retouched digital proofs

Full set of web-friendly (watermaker) images of sharing

50$ print/product allorance

Print and products available a la carte

7.000.000 VNĐ + 9.6% sale tax

Phóng sự ngày hỏi

aw2

1 hour of shot time

1 location of your choice

Online 30-day gallery of 10-20+ fully retouched digital proofs

Full set of web-friendly (watermaker) images of sharing

50$ print/product allorance

Print and products available a la carte

7.000.000 VNĐ + 9.6% sale tax

4
logo-footer

Phone: 0909 36 35 89    |    Email: qqpicture.vn    |    facebook.com/qqpictures92

Phone: 0909 36 35 89

Email: qqpicture.vn 

facebook.com/qqpictures92